ورود
ورود

با ما در مسیر رشد کسب‌وکارتان قدم بردارید.

ما برای ساختن ارتباطی دقیق و درست قدم برداشته‌ایم. داستان ما، توانمند کردن کسب‌وکارهایی است که در روابط انسانی خود با هزاران نفر، از تکنولوژی بهره می‌برند. ما اینجا هستیم که کمک کنیم تا همه از ایجاد ارتباطی دقیق و فکر شده لذت ببریم. همراهی شرکت‌های بزرگ و کوچک ایرانی و رساندن پیام‌شان به مخاطب درست، در زمان درست و بر روی پلتفرم مناسب، مهم‌ترین ماموریت ماست که با بازوهای قدرتمند تکنولوژی به تحقق می‌پیوندد.

### با ما در مسیر رشد کسب‌وکارتان قدم بردارید.

ارزش های ما

صداقت و شفافیت

صداقت و شفافیت

ما عمیقا معتقدیم رشد و توسعه بدون صداقت و شفافیت محقق نمی‌شود. اعتماد مشتریان به اینترک، از مهم‌ترین سرمایه‌های ماست و تمام تلاش خود را برای حفظ آن به کار می‌گیریم.

مشتری‌مداری

مشتری‌مداری

بودن در کنار مشتری، حل مشکلات او تا رسیدن به نتیجه مطلوب و استفاده درست از سرویس اینترک از مهم‌ترین ارزش‌های ماست. ما معتقدیم ابزار قدرتمند اینترک، نیازمند آموزش صحیح و باحوصله است و خودمان را موظف می‌دانیم تا رسیدن به نتیجه، کنار او باشیم.

کارتیمی

کارتیمی

همکاری و همراهی تیمی و ارائه فرصت برابر رشد به همه افراد فارغ از جنسیت، سن و مرتبه شغلی از ارزش‌های مهم در اینترک است. ما بر این اعتقادیم که ایده‌های نو و تفکرات جدید، اینترک را بیشتر از گذشته به سمت رشد هدایت می‌کند.

نوآوری

نوآوری

ما خودمان را موظف می‌دانیم که برای توسعه یک محصول قدرتمند، دائما در حال خلق خدمات جدید و ارزشمند برای مشتریانمان باشیم.

;